Tuomarilan Helmi, Espoo

Lapsen paras päivä on tavoitteenamme joka päivä Tuomarilan Helmessä. Päiväkodissamme on kiireetön ja lämmin ilmapiiri, jossa eri ikäiset lapset, taaperoista esikoululaisiin, saavat kasvaa ja oppia leikkien turvallisessa ja luovassa toimintaympäristössä.  

Tuomarilan Helmen kaikilla työntekijöillä on aikaa lapsille ja vanhemmille. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on avointa ja luottamuksellista. 

Lapsen osallisuus kuuluu Tuomarilan Helmessä arkeen, jossa voidaan yhdessä ihmetellä asioita ja ympäristöä. Lasten kysymykset, ideat ja leikkien havainnointi hyödynnetään aktiivisesti toiminnan suunnittelussa. Lapsia rohkaistaan ja tuetaan tutkimaan, kokeilemaan, kyselemään, pohtimaan, ilmaisemaan itseään aidosti ja olemaan luontaisesti utelias. 

Päiväkodissamme on ”lapsellista” mediantekoa lapsen kuvakulmasta, nykyaikaisilla välineillä. Opettelemme lapsen kanssa yhdessä monilukutaitoa ja mediakriittisyyttä mm. medialeikin kautta. 

Päivittäisen hoidon ja monipuolisen toiminnan keskellä jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti, sillä he ovat arvokkaita helmiä – meidän helmiämme.

Tervetuloa tutustumaan ja kokemaan Tuomarilan Helmen tunnelmaa!

Viikko-ohjelma

Tutustu viikko-ohjelmaan: /userData/39345/Heinakuu-2024.pdf

Ajankohtaista

Heinäkuussa päiväkoti on auki 7.30-16.30 paikan varanneille lapsille.

Päiväkodissa on vapaita paikkoja kaikenikäisille lapsille!! Ota rohkeasti yhteyttä ja sovi esittely. Heinäkuussa esittelyn voi sopia numerosta 040 580 7788 tai sähköpostilla tuomarilan.helmi@hsis.fi

kesälomien jälkeen esittelyitä antaa Tuomarilan Helmen varajohtaja Heidi Kukonlehto p. 050 343 5957 / tuomarilan.helmi@hsis.fi

 

Tuomarilan Helmen toimintaa

Lue lisää päiväkodin arjesta Tuomarilan Helmen facebook-sivuilta tai Instagramista.

Toiminta-ajatus

Lapsen parasta päivää tavoitellaan huomioimalla jokainen lapsi yksilönä ja kunnioittamalla hänen ainutlaatuista persoonaansa. Lasten leikkejä ja touhuja havainnoidaan ja tuetaan lapsen luovuutta olemalla läsnä turvallisina ja leikit mahdollistavina aikuisina.

Muistamme, että lapsi leikkii oppimaansa ja sitä, mitä on oppimassa. Arvomaailmamme mukaisesti kasvu- ja oppimisympäristö tukee erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta, jonka avulla lapsen myönteinen minäkäsitys ja itsetunto vahvistuvat. 

Työntekijöillä on aikaa niin lapsille kuin vanhemmille hoitopäivän aikana. Lasten ilot ja surut jaetaan kaikessa rauhassa, aikuisten sylit ovat avoimena päiväkodin kaikille lapsille. Vanhempien kanssa vaihdetaan kuulumiset tuonti- ja hakutilanteissa sekä pidemmille keskusteluille järjestetään aikaa mahdollisimman pian. Toimintaamme ohjaa valtakunnalliset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakirjat, joihin perustuu Espoon kaupungin laatima paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lue lisää varhaiskasvatussuunnitelmasta: /userData/39345/Varhaiskasvatussuunnitelma_2022_netti.pdf

Arki 

Tuomarilan Helmi tarjoaa mukavan yhteisöllisen varhaiskasvatusympäristön pienissä 12 -14 -lapsen päiväkotiryhmissä leikki- ja taaperoikäisille pikku helmille.
Jokaiselle ryhmälle on avarat ja valoisat omat tilat. Maukkaat, lasten kehumat lounasruoat ja välipalat tuodaan päiväkotiin tuoreeltaan hyväksi koetusta omasta lounaspalvelukeittiöstä, joka sijaitsee samassa talossa.

Päiväohjelma Tuomarilan Helmessä:
            
klo 7.30 - Ovet avataan
klo 8.00-8.30 - Syödään aamupalaa
klo 8.30-9:30 - Ulkoillaan
klo 9.30-11 Toimitaan pienryhmissä                         
klo 11-12 - Syödään vatsat täyteen lounasta
klo 12-13/14 - Rauhoitutaan lepo-/lukuhetkelle
klo 13-14 - Leikkitään yhdessä
klo 14 - Syödään välipalaa                                                   
klo 15.40 - Ulkoillaan ja lähdetään kotiin
klo 17 - Tuomarilan Helmen ovet suljetaan

Toimintakaudeksi suunniteltua

  • tutustuminen, ryhmäytyminen uusien lasten tullessa
  • liikunnassa talvista liikkumista, palloillaan, temppuillaan, liikumme musiikin tahtiin, yleisurheillaan, metsäretkeillään, suunnistetaan
  • media kulkee toiminnassa mukana isompien lasten kanssa laajemmin ja pienten kanssa pienin askelin: kuvataan, piirretään, luetaan sekä katsellaan kirjoja. 

 

 

Ryhmät

Tuomarilan Helmessä toimimme 12-14 lapsen ja 2 tai 3 aikuisen ryhmissä, jotka välillä jakautuvat pienryhmissä toimintahetkiin. Lapset pääsevät päivittäin toimimaan myös yhdessä yli ryhmärajojen.

Simpukat

...ryhmä on tarkoitettu 1,5- 2-vuotiaille lapsille. Simpukoissa ihmetellään arjen pieniä ihmeitä ja tutkitaan maailmaa pienillä askelilla turvallisten aikuisten lähellä ollessa. Harjoitellaan arjen taitoja: pukemista, riisumista, syömistä. Arjessa annetaan myös paljon syliä ja hoivaa.

…taaperoikäiset tutkivat koskettamalla ja maistelemalla ympäristöään, ovat löytäneet liikkumisen ilon ja menevät vauhdilla eteen- ja ylöspäin sekä tarvitsevat paljon aikuisen hoivaa ja huolenpitoa. Simpukoiden kanssa lorutellaan, lauletaan, leikitään, pallotellaan ja retkeillään lähiympäristössä… Toimintaa sanoitetaan, jutellaan ja kerrotaan lapsille asioita, jotta sana- ja lausevarastot alkavat kasvaa. Mediakasvatus on kuvien katselua ja äänien kuuntelua. Aikuinen on läsnä oman tahdon kasvussa, uhmaiän tunnepurkaukset otetaan pehmeästi vastaan…

Meritähdet

...ovat 3 - 5 -vuotta täyttäneiden lasten ryhmä. Meritähdissä leikimme ja laulamme paljon. Opettelemme ystävyyden taitoja ja yhdessä leikkimistä.

              

Lapset saavat yhdessä touhuta ja oppia uutta. Kavereiden kanssa rakennetaan, ajetaan autoilla ja leikitään kotileikkiä. Monet osaavat jo kertoa asioita, nauttivat kuitenkin aikuisen lorutteluista ja kertomuksista, joiden avulla oma mielikuvitusmaailma monipuolistuu. Kuvien tuottaminen piirtämällä ja maalaamalla sekä aikuisen avustuksella kameraa käyttämällä suuntaavat toimintaa medialeikkiin. Isompien lasten kanssa kokeillaan jo haastavampia projekteja.  Medialeikissä välineiden määrä lisääntyy lapsen kasvaessa ja aletaan myös opetella mediakriittisyyttä sääntöjen ja ohjeiden muodossa. Retkeily lähialueella kuuluu viikottaiseen toimintaan. Meritähdissä pienryhmätoiminta on osa arkea, silloin touhutaan eri toiminnoissa, tehden myös viskaritehtäviä...

Tulossa myöhemmin....

…6 -vuotiaat eskarilaiset onkivat uteliaina oppien uutta tietoa olemassa olevan ympärille ja kasvattavat taitojaan tuleviksi ekaluokkalaisiksi. Toimintaa on yhdessä ja erikseen, eskaritehtävien mukaan. Päiväkodin vanhimpina tehdään projekteja myös yhdessä toisten ryhmien kanssa ja retkeillään vähän aiempaa enemmän tutustuen laajemmin erilaisiin retkikohteisiin. Medialeikki on monipuolista ja projektit käynnistyvät innokkaasti. Mediavälineiden käyttäminen on aktiivista ja ohjeet ja säännöt ovat tarkasti mielessä. Oppimispelejä ja kuvan & äänen tuottamista tehdään aikuisen ohjauksessa….

Media

Päiväkoti Tuomarilan Helmessä mediakasvatus on arkipäivää – lapset katselevat ja kuuntelevat lastenkirjoja, musiikkia ja äänitteitä. Retkillä nähdään esimerkiksi opastetauluja ja mainoskylttejä. Medialeikki on vahvasti mukana ryhmien toiminnassa, kasvaen lasten kasvun ja kehityksen mukana. Lasten itse tuottama media, kuvat, äänet, animaatiot ja elokuvat leikin kautta ovat medialeikin perusajatus. Lapset havainnoivat toimintaympäristöään ja aikuiset lasten toimintaa, joiden yhdistelmänä syntyvät monenlaiset projektit päiväkodin arkitoimintaan.  Lue lisää medialeikistä>> 

Mediakasvatuksen avulla opetellaan median käytön sääntöjä ja rajoja mediakriittisyyden merkeissä. Mediakasvatusta toteutetaan myös nykyaikaisten audiovisuaalisten välineiden avulla, joita lapset myös itse käyttävät aktiivisesti leikeissään, retkillään, itseilmaisussaan. Lasten käytössä, aikuisen ohjauksessa ja yhteisin pelisäännöin ovat mm. digikamerat, joilla lapset itse kuvaavat omasta näkökulmastaan tekemisiään, näkemäänsä ja tuottamaansa fyysistä ja sosiaalista ympäristöä. Näin tavoitetaan lapsen oma estetiikka, lapsen näkökulma havainnoida ympäristöään ja tulla havaituksi. Lue lisää Tuomarilan Helmen Media -oppaasta>>

Liikunta

Pidämme päivittäistä liikuntaa lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun kannalta erittäin tärkeänä. Terveet elämäntavat, johon myös liikunta keskeisenä osana kuuluu, tukevat myös aivotoimintaa ja uusien asioiden oppimista. Liikkumalla paikasta toiseen ja lapsen mahdollisuuksia olla osana omaa arkeansa ja elämäänsä, lapsi hahmottaa ympäristöään ja tilaa. Liikkeen avulla lapsi myös tutustuu oman kehonsa rajoihin. Liikkumisen avulla lapsen näkemys itsestä, voimastaan ja koostaan vahvistuu. Näitä vahvistamme monipuolisen liikunnan avulla. Päiväkoti Tuomarilan Helmessä pyrimme tarjoamaan lapselle mahdollisuuden päivittäiseen, monipuoliseen liikkumiseen ja luomaan liikkumaan kutsuva, virittävä ja innostava ympäristö, sillä liikkuminen on lapsille elämyksiä, vauhtia, tapa tutustua ympäristöön sekä kokeilla omia rajojaan. Oman kehon hallinta ja uusien taitojen harjoittelu ja onnistuminen tuottavat lapselle iloa.

Tarjoamme monipuolista liikuntaa lähiympäristön liikuntapaikkoja hyväksikäyttäen. Pihaleikit, aikuisten järjestämät päivittäiset ohjatut aktiviteetit pihalla, retket lähiympäristöön ovat tärkeä osa toimintaamme. Lisäksi pyrimme huomioimaan parhaamme mukaan lasten omat mieltymykset erilaisiin liikuntaharrastuksiin vuodenaikojen mukaan. Pyrimme käyttämään myös sisätiloja erilaisten liikunnallisten taitojen oppimiseen, turvallisuus huomioon ottaen. 

Käytämme hyödyksi valtakunnallisia liikuntasuosituksia päiväkodin liikuntasuunnitelmaa tehdessämme:
Lue lisää »

Ruokalistat

Tuomarilan Helmen ruokalista

Yhteystiedot ja hinnasto

Siirry yhteystietoihin »

Tuomarilan Helmen hinnasto

Ota yhteyttä!