Tuomarilan Helmi, Espoo

Lapsen paras päivä on tavoitteenamme joka päivä Tuomarilan Helmessä. Päiväkodissamme on kiireetön ja lämmin ilmapiiri, jossa eri ikäiset lapset, taaperoista esikoululaisiin, saavat kasvaa ja oppia leikkien turvallisessa ja luovassa toimintaympäristössä.  

Tuomarilan Helmen kaikilla työntekijöillä on aikaa lapsille ja vanhemmille. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on avointa ja luottamuksellista. 

Lapsen osallisuus kuuluu Tuomarilan Helmessä arkeen, jossa voidaan yhdessä ihmetellä asioita ja ympäristöä. Lasten kysymykset, ideat ja leikkien havainnointi hyödynnetään aktiivisesti toiminnan suunnittelussa. Lapsia rohkaistaan ja tuetaan tutkimaan, kokeilemaan, kyselemään, pohtimaan, ilmaisemaan itseään aidosti ja olemaan luontaisesti utelias. 

Päiväkodissamme on ”lapsellista” mediantekoa lapsen kuvakulmasta, nykyaikaisilla välineillä. Opettelemme lapsen kanssa yhdessä monilukutaitoa ja mediakriittisyyttä mm. medialeikin kautta. 

Päivittäisen hoidon ja monipuolisen toiminnan keskellä jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti, sillä he ovat arvokkaita helmiä – meidän helmiämme.

Tervetuloa tutustumaan ja kokemaan Tuomarilan Helmen tunnelmaa!

Ajankohtaista